bad-fuessing

bad-fuessing

„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde