Tag - Střední Čechy

Lázeňský park

Lázně Poděbrady

Lázně Poděbrady jsou v současné době pojmem, který je pro český stát důležitý nejenom podstatou historickou, ale taktéž podstatou kulturní. Mohli bychom se zde bavit o narození a životě českého krále Jiřího z Poděbrad. Nicméně historie toho, o čem dnes bude řeč, začíná až v roce 1905. Pojďme si tedy toto lázeňské město prohlédnout blíže.